Scrum på tværs af organisationen i Bluegarden

Bluegarden har igennem en årrække opereret i det man kunne kalde en ”monopolistisk” verden. Det er skiftet i de sidste 3-4 år og har medført, at Bluegarden nu opererer i et stærkt konkurrencepræget forretningsområde indenfor Løn og HR administration.

Som konsekvens af den øgede konkurrence, opstod der et behov for at kunne agere mere agilt og derfor ønskede man et skifte fra en traditionel vandfaldsmode til en agil udviklingsmodel. Den agile transformation var ikke kun rettet mod udviklingen, men ledelsen ønskede at hele virksomheden skulle gennemsyres af det agile mindset.

Bluegarden er langt fra i mål med forvandlingen fra en traditionel leverancemodel til en agil leverancemodel, herunder at gå fra ”Doing Agile” til ”Being Agile”.

Rejsen mod det agile mindset er kommet godt fra start i dette indlæg vil der blive fokuseret på:

  • Hvordan Bluegarden har valgt at styre en agil proces som ikke kun dækker over udviklingsdelen men rummer alle strategiske tiltag i virksomheden
  • Hvordan vi gennemførte transformationen, herunder;
    • Etablering af en agil governance model
    • Forståelse og villighed til at agere inden for rammerne af den nye metode (Trust)
    • Systemunderstøttelse af den agile proces
  • Og hvilke udfordringer har der været undervejs herunder hvad står vi overfor nu?

Peer Helgo Eland, Tools & Methodologies, Bluegarden
peerPeer kommer oprindeligt fra kvalitet siden og har igennem sin IT karriere arbejdet både med ledelse, som konsulent, på udviklingsværktøjssiden men altid med fokus på processer kombineret med værktøjsunderstøttelse (optimering).

One thought on “Scrum på tværs af organisationen i Bluegarden

  1. Pingback: ScrumDay Denmark 2014 – Program | Lean-Agile Thinking

Comments are closed.