Team og Kvalitet

Development Teamet er udgangspunktet for en succesfuld implementering af Scrum. Fungerer Development Teamet ikke, vil Scrum aldrig komme til at fungere i en organisation.

Dette indlæg vil forsøge at skitsere nogle af de karakteristika som et velfungerende Development Team bør have og hvilke de bør undgå. Samtidigt vil vi kigge på nogle typiske udfordringer for et Development Team både i forhold til omgivelser, samarbejde og kvalitet.


Ole Rich Henningsen, Teamdriven

Ole Rich Henningsen er en konsulent og coach, hvis primære fokus er på agile metoder, application lifecycle management -og procesforbedring. Han er typisk tilknyttet som team lead i hele projektets livscyklus fra vision til produktet er i produktion.

Ole har arbejdet med Scrum i mere end 10 år, både som en Scrum Master, Team Member og coach. Han har haft mulighed for at hjælpe en lang række virksomheder med at implementere både Scrum og XP gennem uddannelse og praktik.

Ole har både innoveret kundevendte såvel som egne produkter helt fra bunden. Ole har en dyb forståelse for de domæner han arbejder med men evner samtidig at flytte grænserne for hvad der kan lade sig gøre. De sidste 5 år har Ole primært arbejdet med mobile platforme.

One thought on “Team og Kvalitet

  1. Pingback: ScrumDay Denmark 2014 – Program | Lean-Agile Thinking

Comments are closed.